Hotel Rantapuisto on vastaanottanut Green Key-sertifioinnin alkaen vuodesta 2018. Kyseessä on kansainvälinen ympäristösertifikaatti majoitus- ja matkailualalle.

Green Key -sertifioidut hotellit, hostellit, leirintäalueet, mökkikylät ja muut majoituskohteet ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää matkailua. Green Key -sertifioitujen majoituskohteiden päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluvat mm. säästeliäs energian ja veden kulutus, jätteiden vähentäminen ja kierrätys, lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen, ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö sekä asiakkaiden ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun mahdollistaminen. Lisäksi Green Key -merkin saaneet kohteet pyrkivät kasvattamaan henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuutta.

Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle. Suomessa Green Key -merkkejä on myönnetty vuodesta 2015 alkaen ja kansainvälisesti vuodesta 1994 alkaen. Green Key -ympäristösertifioituja matkailutoimijoita on Suomessa nyt jo yli 90. Maailmanlaajuisesti Green Key toimii 58 eri maassa ja sertifikaatin on saanut yli 3 000 kohdetta.

Näin ympäristövastuullisuus näkyy Hotel Rantapuiston toiminnassa

Sitoudumme vedenkulutuksen vähentämiseen

Hotel Rantapuiston keittiössä vedenkulutusta vähennetään laitteiden (kuten tiskikoneen) käyttöä tehostamalla opastein ja yhteisin pelisäännöin. Ruoan jäähdytyksessä käytämme jäähdytyskaappia kylmän veden sijaan. Kannustamme myös vieraitamme juomaan ehkä maailman puhtainta hanavettä, mikä on aina ekologisempi vaihtoehto lähdevesipullolle.

Sitoudumme ruokahävikin pienentämiseen

Ruokahävikkiä seuraamalla ja vähentämällä pienennämme ympäristörasitusta. Konkreettinen esimerkki on pienempien lautasten käyttäminen ja hyvin säilyvien tuotteiden myynti aulabaarissa.

Sitoudumme jätehuoltoon ja lajitteluun

Kiinnittämällä huomiota jätehuoltoon, jätteiden käsittelyyn ja jokapäiväiseen lajitteluun voimme pienentää mm. kaatopaikkojen kuormitusta ja kemikalisoitumista. Rantapuistossa optimoidaan roska-astiat vastaamaan kertyvää jätettä. Lisäksi lajittelu ja jätteidenkäsittely on osa jokaisen tiimiläisen perehdytystä ja koulutusta.

Sitoudumme ympäristöystävällisten aktiviteettien tarjoamiseen

Natura Vivan välittömässä läheisyydessä sijaitseminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia ympäristöystävällisten aktiviteettien tarjoamiseen. Vieraidemme on myös mahdollista lainata pyöriä.

Sitoudumme vastuullisiin hankintoihin

Tekemällä vastuullisia hankinta- ja kulutusvalintoja voimme vaikuttaa raaka-aineiden kulutukseen, energian kulutukseen ja jätteiden syntymiseen. Hotel Rantapuiston vastaanotossa ja ravintolassa käytetään mm. vastuullisesti ja ekologisesti tuotettuja työvaatteita.

Lisäksi Hotel Rantapuiston yhteistyökumppanilla, SOL Palveluilla, on Joutsenmerkki hotellisiivouksen osalta.

Ympäristöystävällinen hotelli Helsingissä | Klaus K Hotel